Hartelijk dank voor uw hulp! Hulp aan Malawi

3 behandelkamers voor Malawi
Rond de kerst vorig jaar en in de loop van dit jaar hebben wij u gemaild dat we samen met de Stichting Hulp aan Malawi druk bezig zouden gaan om de dentale en medische zorg in dit zeer arme land te verbeteren, door het (o.m.) sturen van hulpmiddelen die u misschien over heeft.
Met uw zeer gewaardeerde bijdragen en in samenwerking met Stichting Dental Health International Nederland zijn we in staat geweest om 3 behandelkamers samen te stellen. In een grote zeecontainer zijn deze naar Malawi verscheept en zijn de monteurs van DHIN ter plaatse aan de slag gegaan om de kamers operationeel te maken.

Enorm bedankt voor uw hulp en enthousiaste reacties!
Zonder uw hulp hadden we dit niet kunnen realiseren. Het is erg moeilijk om over te brengen hoe ongelofelijk veel dit voor de lokale bevolking betekent en hoe dit helpt om de mensen daar echt te helpen.

Namens alle medewerkers van Rovidam onze grote dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Oude situatie:

 

Nieuwe Situatie: