Rovidam
Skip to main content

Wat komt er kijken bij de aankoop van een tandartspraktijk?

Een succesvolle overname gaat verder dan het tot overeenstemming komen ten aanzien van de overnameprijs. Eric van Oosterhout sprak op het Rovidam Mondzorgbanencongres over de vele facetten die komen kijken bij de aankoop van een tandartspraktijk. Lees het verslag van zijn lezing.

3 belangrijkste redenen waarom je een eigen praktijk wilt

Volgens Eric is het erg belangrijk om in verbinding te komen met de verkoper die vaak na tientallen jaren zijn of haar praktijk in vertrouwde handen wil kunnen achterlaten. Hij adviseerde te beginnen met het opschrijven van de drie belangrijkste redenen waarom je een eigen praktijk wilt hebben. Toets deze regelmatig gedurende de stappen in het aankoopproces. Maak daarnaast een grondige eigen analyse, waarbij je de sterktes en zwaktes van de te overnemen praktijk in kaart brengt. Dit is je basis voor een helder gefundeerde argumentatie over het doorzetten van een overnameproces of het stopzetten daarvan.

Praktijkbemiddeling

Aankoopproces

Hij benoemde een aantal belangrijke stappen in een aankoopproces:

De bezichtiging

Vaak heeft de verkopende partij een ideale overnamekandidaat in het hoofd. Iemand die de behandelingen op dezelfde wijze voortzet als in de praktijk gebruikelijk is. Uiteindelijk zullen koper en verkoper het eens moeten worden over de wijze waarop de praktijk kan worden overgenomen en de “gunfactor” speelt wel degelijk bij veel praktijkeigenaren een belangrijke rol. Een belangrijk advies: Wees reëel in de opmerkingen die je maakt over mogelijke tekortkomingen of verbeterpunten van de praktijk.

Inventarisatie

Hier geldt dat naast de aangeleverde cijfers over de praktijk het verstandig is om ook voldoende aandacht te geven aan externe omgevingsfactoren. Wat is het verzorgingsgebied van de praktijk?
Wat zijn de consequenties als de tandarts/eigenaar niet meer zelf werkzaam is? In wat voor omgeving is de praktijk gesitueerd? Hoe zien de personeelsdossiers eruit? Is er een concurrentiebeding voor essentiële functies in de contracten opgenomen? Hoe was (is) het ziekteverzuim?

Overnameprijs

Op basis van een algemene indruk van de praktijk, het aantal patiënten, aanwezige instrumentarium en omzetgegevens kan een eerste gerichte waardebepaling plaatsvinden. Dit is de basis voor een reële overnameprijs. Naast de financiële waarden, voorraad en inventaris, bepalen ook nog een aantal andere elementen de uiteindelijke overnameprijs. Welke goodwill wordt er in de prijs opgenomen? Wat is de concurrentiepositie in de omgeving? Wat is de reputatie van de praktijk en wat is het verwachte verloop van patiënten bij overdracht?

Het pand

Een erg belangrijk onderdeel is natuurlijk het pand waarin de praktijk gevestigd is. Vaak zal het pand in eerste instantie gehuurd gaan worden. De huidige tandarts is bijvoorbeeld eigenaar van het pand en wil deze verhuren of een andere partij is verhuurder en het contract zal overgezet moeten worden op de nieuwe eigenaar. Dit is een uiterst belangrijk onderdeel binnen het aankoopproces en beslissend voor een overname. Mocht het huurcontract niet verlengd worden naar de nieuwe eigenaar dan ontstaat er een totaal nieuwe situatie, waarbij of de praktijk verhuisd dient te worden of men afziet van de aankoop. Het advies is om dit onderdeel vroeg in het proces op te pakken, zodat snel duidelijkheid bestaat over de voorliggende situatie.

Koopovereenkomst

Is men het eens geworden over de overnameprijs en de condities waaronder de overname kan plaatsvinden dan zal dit in een koopovereenkomst moeten worden vastgelegd. Hieraan voorafgaand kan een ‘Letter of Intent’ (LOI) er zorg voor dragen dat de onderhandelingen met andere partijen vooralsnog worden stopgezet om nog een aantal zaken verder uit te zoeken of (onderling) te regelen. Een aantal zaken die van belang zijn om te benoemen in de overeenkomst zijn: vaststellen van garanties, non-concurrentiebeding, overeenkomst van opdracht, specificaties van vaste en vlottende activa, abonnementen en contracten en het benoemen van specifieke zaken die buiten de overeenkomst vallen.

Samengevat

Samenvattend gaf de spreker de volgende tips:

  • Realiseer je dat de aankoop van een praktijk een proces is en geen korte transactie.
  • Regel je financieringsmogelijkheden vooraf en bepaal je maximale budget.
  • Overdenk en bespreek de mogelijke overdracht scenario’s.
  • Check in een vroeg stadium de status van het pand, huurovereenkomst, looptijd en voorwaarden.

Tot slot adviseerde de spreker de aanwezigen, dat als je je bij dit soort ingewikkelde processen laat ondersteunen, om van tevoren duidelijke afspraken te maken over inbreng, doorlooptijd en kosten.

Door:
Eric van Oosterhout, Rovidam Praktijkbemiddeling, tel: 06-41439560

Met behulp van haar uitgebreide netwerk en een grote database zoekt, vindt en brengt Rovidam Praktijkbemiddeling partijen samen. Rovidam heeft tevens ruime ervaring in het voeren van onderhandelingen tussen vragende en biedende partijen.

×
Start whatsapp gesprek
Klik op de consultant om een chat via Whatsapp te starten.

Milly Jordans
Milly Jordans
Recruiter regio Brabant, Zuid Nederland
Moniek Hammink
Moniek Hammink
Recruiter regio Utrecht, Midden Nederland, Flevoland, ’t Gooi
Alida van Baarlen
Alida van Baarlen
Recruiter regio Amsterdam, Noord Holland, Utrecht
Dorothé Maas-Booy Liewes
Dorothé Maas-Booy Liewes
Recruiter regio Zuid Holland, Zeeland
Inge de Bruijn
Inge de Bruijn
Recruiter Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht
Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Consultant praktijkbemiddeling