Rovidam
Skip to main content

Succesvol onderhandelen bij een praktijkoverdracht

Laat Rovidam u assisteren bij onderhandelingen
Heeft u al eens stilgestaan bij het belang van een effectieve onderhandeling bij de overdracht van uw tandartspraktijk? Dit belangrijke moment kan de toekomst van de praktijk en uw opgebouwde klantenbestand bepalen. Goede onderhandelingen zorgen volgens Rovidam voor een win-win situatie. Zowel de koper als de verkoper zijn dan content met het onderhandelingsresultaat.

Het proces van succesvol onderhandelen

Bij elke praktijkoverdracht zijn de belangen groot. Het is niet alleen een financiële transactie. Het is ook de overdracht van verantwoordelijkheden, zorg voor patiënten en eventuele medewerkers.
Een goede onderhandeling begint ver voordat het eigenlijke gesprek plaatsvindt. Het vereist een diepgaande voorbereiding waarbij beide partijen hun huiswerk verrichten. Kennis van de praktijk, financiële historie en toekomstperspectieven vormen essentiële onderdelen van uw research.
Daarnaast is empathisch vermogen nodig. Het begrijpen van elkaars doelen en grenzen helpt om een basis van vertrouwen en respect tussen elkaar te creëren.

Onderhandelingen voorbereiden

Een gedegen voorbereiding is de fundering van elke succesvolle onderhandeling. Dit houdt in dat u niet alleen uw eigen doelstellingen helder in het vizier heeft, maar ook anticipeert op die van de tegenpartij. Het verzamelen van alle relevante informatie over de praktijk is een eerste stap. Denk hierbij aan financiële verslagen, klantbestanden en de staat van het onroerend goed.
Ook is het belangrijk om te weten wat u minimaal wilt bereiken en waar nog ruimte voor compromissen zit. Inzicht hierin stelt u in staat om met zelfvertrouwen te onderhandelen.
Ja, ik schakel Rovidam in voor een gedegen voorbereiding

Onderhandelcompetenties

Empathie en inlevingsvermogen zijn onderschatte, maar onmisbare kwaliteiten gedurende de onderhandelingsfase. Door te begrijpen wat de ander beweegt, communiceert u gerichter en vindt u voor beide partijen acceptabele oplossingen.
Het gaat erom een setting te creëren waarin beide partijen zich gehoord en gerespecteerd voelen. Dit legt de basis voor een succesvolle afronding van de onderhandelingen.

Grondig begrip van de huidige financiële positie

De financiële aspecten van een praktijkoverdracht zijn vaak complex en vereisen een zorgvuldige analyse. Het begint allemaal met een accurate waardebepaling van de praktijk. Dit is geen simpele optelsom, maar een weging van verschillende factoren zoals de financiële gezondheid, de marktpositie en het groeipotentieel van de praktijk. Een realistische waardebepaling vormt daarna de basis voor eerlijke en productieve onderhandelingen.
Een accurate waardebepaling van de praktijk is het fundament van elke onderhandeling. Dit vereist een gedetailleerd inzicht in de financiële staat van de praktijk; inclusief gegevens over de omzet, winst en eventuele schulden. Ook de marktwaarde van de praktijk, die gebaseerd is op vergelijkbare transacties in de regio, speelt een rol. Een onpartijdige taxatie door een externe expert is waardevol om tot een eerlijke prijsbepaling te komen.

Financiën met het oog op de toekomst

Naast de waardebepaling is financiële planning een sleutelfactor. Het omvat dus niet alleen de koopsom, maar ook de kosten van eventuele aanpassingen aan de praktijk en de langetermijneffecten op de cashflow.
Voor de kopende partij is het essentieel om een duidelijk budget te hebben en te weten hoe de aankoop gefinancierd wordt. Voor de verkopende partij is het van belang om de financiële gevolgen van de verkoop goed te begrijpen, zoals belastingimplicaties.
Ik wil een praktijk kopen/verkopen. Help mij bij de bemiddeling.

Onderhandelingstechnieken maken het verschil

Effectieve onderhandelingstechnieken maken een wereld van verschil tussen een succesvolle transactie en een gemiste kans. Het begint met duidelijke communicatie. Het is uitermate belangrijk om actief te luisteren en uw standpunten duidelijk te maken. Misverstanden zijn kostbaar en dus vermijdt u het doen van aannames en checkt u alle verstrekte informatie.
Communicatie is niet alleen spreken, maar vooral goed luisteren. Door verbaal en non-verbaal gedrag te begrijpen, is inspelen op signalen tijdens het onderhandelen mogelijk. Het helpt ook om open te staan voor de ideeën en zorgen van de tegenpartij. Dit leidt tot creatieve oplossingen die beide partijen bereid zijn te accepteren.

Strategie voor de tandartspraktijk

Langetermijnstrategieën zijn essentieel bij praktijkoverdrachten. Het gaat niet alleen om de verkoopprijs, maar ook om voorwaarden die de toekomst van de praktijk bepalen. Denk aan afspraken over de overdrachtsperiode, training van personeel en eventuele consultancy na de verkoop.
Deze aspecten kunnen de waarde van de verkoopovereenkomst aanzienlijk verhogen, maar ook zorgen voor een soepele overgangsfase.

Voor een soepele overgang na de verkoop

Een zorgvuldig geplande overgangsperiode na het sluiten van de overeenkomst is van cruciale waarde. Duidelijke afspraken over operationele procedures maken, het personeel trainen en klantcommunicatie voortzetten, helpen de continuïteit van de praktijk te waarborgen en – wellicht nog belangrijker – het vertrouwen van patiënten en personeel te behouden!
Het belang van duidelijke afspraken kan Rovidam niet genoeg benadrukken. Deze afspraken omvatten niet alleen de financiële en operationele details, maar ook de communicatie met personeel en patiënten. Een helder plan zorgt ervoor dat iedereen weet wat er tijdens de overgangsperiode verwacht wordt. Het draagt dan ook bij aan een efficiënte en soepele overdracht.

Het resultaat van een goede overdracht

Continuïteit en het behoud van vertrouwen zijn de sleutel tot succes na het tekenen van de overeenkomst. Dit betekent dat u zorgvuldig omgaat met veranderingen om de kwaliteit van de zorg en de bedrijfscultuur te behouden. Open en eerlijke communicatie, zowel intern als extern, spreekt voor zich.
Een succesvolle praktijkoverdracht is onder de streep meer dan alleen een financiële transactie. Het is een intensief proces dat zorgvuldige planning, empathie en effectieve communicatie vereist. Door deze strategieën toe te passen, sluiten koper én verkoper een overeenkomst die niet alleen eerlijk is, maar ook het toekomstige succes van de praktijk garandeert.
Wilt u hulp bij de onderhandelingen van uw praktijk?
Meer informatie
×
Start whatsapp gesprek
Klik op de consultant om een chat via Whatsapp te starten.

Milly Jordans
Milly Jordans
Recruiter regio Brabant, Zuid Nederland
Moniek Hammink
Moniek Hammink
Recruiter regio Utrecht, Midden Nederland, Flevoland, ’t Gooi
Alida van Baarlen
Alida van Baarlen
Recruiter regio Amsterdam, Noord Holland, Utrecht
Dorothé Maas-Booy Liewes
Dorothé Maas-Booy Liewes
Recruiter regio Zuid Holland, Zeeland
Inge de Bruijn
Inge de Bruijn
Recruiter Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht
Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Consultant praktijkbemiddeling