Rovidam
Skip to main content

Succesvol Rovidam congres

Ondernemen is meer dan na-apen…!

“Een andere kijk op je tandartspraktijk”

Bekijk hier onze aftermovie

Sfeerimpressie

Met “Ondernemen is meer dan na-apen” heeft Rovidam Mondzorgbanen een zeer geslaagd congres achter de rug.

De rode draad van dit congres was om de deelnemers mee te nemen in de uitdagingen van de hedendaagse praktijk in een snel veranderende omgeving. Daarbij tevens handvatten bieden om veranderingsprocessen aan te gaan en af en toe ook een spiegel voor te houden.

De keynote spreker was bioloog Patrick van Veen, bekend van het tv programma ‘Married at first sight en van het populaire wetenschappelijk programma Galileo.

Spreker Sjoerd Kuiken opende het congres met het onderwerp: hoe doorbreek je je glazen wand?
Met de stelling “Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg” maakte hij duidelijk dat alleen een echte gedragsverandering startpunt kan zijn van verandering.
Hij maakte duidelijk wat je moet doen om een veranderingsproces op gang te brengen. Hoe je daarbij ook zelf kunt werken aan het doorbreken van de geëigende patronen en welke “mindset” daarvoor nodig is. Hierbij ziet hij inspiratie, motivatie en actie als een circulair model, waarbij ieder onderdeel een volgende stap kan stimuleren.

Hanin Saad vervolgde het congres met haar bijdrage: en toen waren er ook nog de medewerkers.
Zij ging in op de wijze waarop je medewerkers in de huidige schaarse markt kunt vinden en de wijze waarop je op een goede manier een sollicitatieproces doorloopt. Maar ook wat er voor nodig is om een goed gemotiveerd team te bouwen en te houden. Hanin stond ook stil bij de diverse verplichtingen van de werkgever naar de medewerkers, zoals het bijhouden van personeelsdossiers en het houden van ontwikkelgesprekken. Tenslotte werd nog uitvoerig stil gestaan bij de Wet Verbetering Poortwachter en wat dat betekent voor de werkgever.

Robbert Remmers van De Validata Groep besprak het belang van een goede screening bij de aanname van nieuwe medewerkers. Sinds de invoering van de Vergewisplicht in 2016 hebben de praktijken de wettelijke plicht om bij het aannemen van een dentale (zorg) medewerker zich te vergewissen van de kwalificaties en het arbeidsverleden van de medewerker. Robbert besprak in zijn bijdrage onder meer over de risico’s van het aannemen van niet gescreend personeel, welke financiële schade daaruit kan voortkomen naast ernstige imagoschade voor de praktijk. Een eenvoudige screening op de belangrijkste elementen, zoals ID, diploma’s, BIG registratie en integriteit kan veel ellende voor een praktijk voorkomen.

De ochtendsessie werd afgesloten door Eric van Oosterhout met: Wat komt er kijken bij een aankoop? Eric nam de deelnemers mee in de stappen van het proces die onderdeel zijn van de overname van een praktijk. Hierbij gaf hij aan dat het van erg groot belang is om met elkaar in verbinding te komen. Verplaats je in de verkoper die vaak na tientallen jaren zijn of haar praktijk in vertrouwde handen wil kunnen achterlaten. Een succesvolle overname gaat verder dan het tot overeenstemming komen ten aanzien van de overnameprijs. Verder werden een aantal tips gegeven aan de potentiële koper. Zoals het maken van grondige eigen analyse, waarbij je de sterktes en zwaktes van de te overnemen praktijk in kaart brengt. Dit is je basis voor een helder gefundeerde argumentatie over het doorzetten van een overnameproces of het stopzetten daarvan.

Na de lunch nam Diederik Hagenbeek het stokje over met: Keuzes en overwegingen bij het vormen van je praktijk. Diederik, tandarts en ondernemer, gaf inzicht in de routes die hij heeft doorlopen in de afgelopen jaren. Hoe hij vanuit een kleine praktijk en door externe omstandigheden gedwongen, keuzes moest maken over hoe hij zijn praktijk ging voortzetten. Diederik heeft daarbij, naast het inschakelen van een goede adviseur, veel gehad aan een tweetal modellen (model van Wissema en 7s model van McKinsey). Deze modellen zijn erg goed bruikbaar om een kader te hebben, waarmee je diverse externe en interne factoren inzichtelijk kunt maken. Tevens bieden deze een leidraad waarlangs je strategische keuzes kunt maken en je groeiplannen verder gestalte kunt geven. Diederik nam de deelnemers ook mee in de wijze waarop hij met het team tot bepaalde beslissingen is gekomen en op welke wijze hij daarin het team heeft betrokken.

De afsluitend presentatie “welke apenstreken haal jij uit?” werd gegeven door Patrick van Veen. Rondom verschillende thema´s ging hij op humoristische wijze en gelardeerd met beeldmateriaal in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Patrick van Veen hield het publiek voor:

“Het gedrag van apen biedt een perfect kader waaraan we ons eigen gedrag kunnen spiegelen”.

Ook ging Patrick in op de diverse leiderschapsstijlen. Van sterk hiërarchisch, zoals binnen een groep gorilla’s, tot een sterk gedeelde verantwoordelijkheid zoals bij de bonobo’s. En welke effecten die managementstijlen hebben op de deelnemers in zo’n groep. Ook de inmiddels ver doorgevoerde taakdelegatie binnen praktijken en de consequenties daarvan werden in deze setting behandeld.

Dagvoorzitter Huibert Brands die het hele congres op een plezierige ontspannen wijze had begeleid sloot het congres af en nodigde alle deelnemers uit om nog even na te praten bij een hapje en een drankje.

Een greep uit het congres

×
Start whatsapp gesprek
Klik op de consultant om een chat via Whatsapp te starten.

Milly Jordans
Milly Jordans
Recruiter regio Brabant, Zuid Nederland
Moniek Hammink
Moniek Hammink
Recruiter regio Utrecht, Midden Nederland, Flevoland, ’t Gooi
Alida van Baarlen
Alida van Baarlen
Recruiter regio Amsterdam, Noord Holland, Utrecht
Dorothé Maas-Booy Liewes
Dorothé Maas-Booy Liewes
Recruiter regio Zuid Holland, Zeeland
Inge de Bruijn
Inge de Bruijn
Recruiter Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht
Eric van Oosterhout
Eric van Oosterhout
Consultant praktijkbemiddeling