Vorige pagina

Rovidam congres

Details Rovidam Mondzorgbanen congres

 • Datum: 19 november 2022
 • Tijdstip: 10.00 uur – 15.30 uur
 • Locatie: Congrescentrum de Reehorst in Ede
 • Prijs: €195,-
 • KRT/KRM punten: ntb

De tandarts op de apenrots

Naast de dagelijkse werkzaamheden aan de stoel vraagt het “runnen” van een praktijk veel van de praktijkeigenaar. En een goede tandarts maakt nog geen goede leider.

Dit congres gaat in op de vele organisatorische- en managementaspecten die komen kijken bij het voeren van een eigen praktijk. Ook gaan we in op wat er op je pad komt bij het realiseren van mogelijk groeiplannen. Verder wordt er aandacht besteedt aan de nodig wet- en regelgeving, hoe je een evenwichtig team kunt bouwen en de verplichtingen als werkgever naar de medewerkers.

Het congres richt zich op de uitdagingen van vandaag en beoogt daarbij praktische en pragmatisch inzichten en oplossingen aan te dragen. De theorie is leuk, maar de praktijk is beter!

Details Rovidam congres

 • Datum: 19 november 2022
 • Locatie: De Reehorst Ede
 • Prijs: €100,-
 • KRT/KRM punten: 10

Programma

09.15 – 10.00: Inloop
10.00 – 10.10: Huibert Brands : Introductie en uitleg programma door de dagvoorzitter
10.10 – 10.50: Sjoerd Kuiken : expert in praktijkmanagement
10.50 – 11.25: Hanin Saad : Loopbaanadviseur | Coach | Re-integratie
11.25 – 11.4o: Pauze
11.40 – 12.10: Robbert Remmers:  Commercial Director Validata Group
12.10 – 12.45: Eric van Oosterhout: Rovidam Praktijkbemiddeling
12.45 – 13.30: Lunch
13.30 – 14.15: Diederik Hagenbeek : Praktijkeigenaar / tandartsondernemer
14.15 – 15.15: Patrick van Veen: Welke apenstreken haal jij uit in je praktijk?15.15 – 17.00: Borrel

Dagvoorzitter

Huibert Brands

Volgens Huibert is inzicht in de mens het beste uitgangspunt voor waardevolle samenwerking. Gecertificeerd trainer en coach in drijfveren. Vaardig als gespreksleider, mediator en dagvoorzitter.

Sprekers

Sjoerd Kuiken

Hoe doorbreek je je glazen wand?
Heb jij ook het gevoel, dat jouw praktijk beter kan? Misschien niet alleen op omzet niveau, maar ook met betrekking tot meer werkplezier, meer tijd voor de patiënt of een betere privé / werk balans. Dat er meer uit te halen valt door zaken beter te organiseren, efficiënter te werken of meer te delegeren.

Veel praktijkhouders lukt het echter niet om echt te verbeteren. Om met de praktijk structureel stappen vooruit te zetten. Je hebt het gevoel, dat je tegen een glazen wand aanloopt.

In deze presentatie wordt ingegaan op hoe je jouw glazen wand kunt doorbreken. Wat je kunt doen – en soms moet laten – om wel continu te verbeteren en gericht op de dilemma’s voor praktijkhouders en -managers van een mondzorgpraktijk.

Over de spreker:
Sjoerd is begeleider, adviseur en trainer voor praktijken. Zowel voor het team als voor de zorgverlener – praktijkhouder. Hij heeft Bedrijfskunde gestudeerd in Rotterdam en is aan de keukentafel voor het eerst in aanraking gekomen met de tandheelkunde. Zodoende is hij in 2010 voor zichzelf begonnen en zich 100% gaan richten op het praktijkmanagement voor praktijken. Zijn ambitie is om praktijken succesvol te maken. Juist die zorgverleners, die ook ambities hebben met hun praktijk, helpt hij graag

Hanin Saad

En toen waren er ook nog de medewerkers!
Binnen een tandartspraktijk is personeel een onmisbaar factor. Vanaf het werving en selectieproces tot aan het afscheid nemen. Veel HR-zaken en verplichtingen vergen kennis en kunde die niet iedere praktijkeigenaar bezit. HR is ook een vak apart! In deze krappe arbeidsmarkt is zowel het werven als behoud van medewerkers niet altijd even makkelijk, dus is het hebben van een goed personeelsbeleid cruciaal.
Als praktijkeigenaar heb je vast te maken gehad met ziekteverzuim kort of langdurend het is goed om te weten wat jouw verplichtingen als werkgever zijn. Dit begint bijvoorbeeld bij dossiervorming, functioneringsgesprekken en het bewaken van de wet verbetering poortwachter. Ook wanneer je denkt aan praktijk overname of praktijk verkoop zijn deze zaken zeer van belang.

Hoe goed ben jij bekend met deze zaken?

Over de spreekster:
Hanin Saad, coach en trainer voor ondernemers waaronder (tandarts)praktijkeigenaren. Zij is van huis uit arbeidspsycholoog en heeft zeven jaar ervaring als loopbaanadviseur. Tevens begeleidt zij langdurige zieke medewerkers, door het bewaken van de wet verbetering poortwachter en het coachen van werk naar werk. Sinds twee jaar is zij ook praktijkmanager voor een praktijk in Amsterdam.

Robbert Remmers

Het belang van employment screening in de mondzorg
Steeds vaker is een vorm van screenen een verplicht onderdeel van het wervingsproces. Ook binnen de mondzorg is het een wettelijke verplichting dat je zeker weet wie je aanneemt. Een screening is dan een verstandig middel om je ervan te vergewissen dat een kandidaat integer handelt en over de juiste educatie en registraties beschikt.

Wat houdt employment screening nu precies in? En waarom is het van belang om binnen jouw praktijk toe te passen? Door employment screening verhoog je de betrouwbaarheid en kwaliteit van jouw praktijk.

Validata is een innovatief technologiebedrijf en marktleider op het gebied van employment screening. De slimme software zorgt voor een optimale candidate experience en een efficiënt screeningsproces waarin alle persoonsgegevens worden gewaarborgd volgens de AVG-wetgeving.

Over de spreker:
Robbert Remmers heeft meer dan 20 jaar ervaring in Sales binnen het HR landschap en is momenteel verantwoordelijk voor Validata’s klanten en prospects binnen Europa. Hij adviseert bedrijven over hoe te starten met employment screening. Samen met zijn team helpt hij klanten om hun pre- en in-employment proces te professionaliseren en de candidate experience te maximaliseren.

Eric van Oosterhout

Wat komt er kijken bij een aankoop en hoe kan Rovidam Praktijkbemiddeling daarbij helpen?
Wil je een praktijk gaan overnemen dan komen vragen aan de orde zoals: hoe kom ik in contact met potentiële verkopers? Hoeveel concurrentie is er in de regio van mijn voorkeur? Wat is een reële aankoopprijs voor een bepaalde praktijk?

Stuk voor stuk lastige, maar belangrijke vragen. Want een aankopen doe je niet lichtzinnig. Er staat dus nogal wat op het spel.
Eric van Oosterhout deelt zijn jarenlange ervaringen bij het vinden en overnemen van praktijken. Geen theoretische modellen, maar gewoon de dagelijkse praktijk en de pragmatische werkwijze om tot een succesvolle overname te komen.

Over de spreker:
Eric van Oosterhout is sinds 2016 Consultant Praktijkbemiddeling bij Rovidam. Eric heeft een bedrijfseconomische achtergrond en daarnaast is zijn vrouw mede-eigenaar van een tandheelkundige groepspraktijk. Eric zijn kracht ligt in het verbinden van partijen, vinden van praktische oplossingen en heeft inmiddels meer dan 100 overdachten begeleid.

Diederik Hagenbeek

Van klein naar groot? Uitbreiden of solopraktijk blijven?
Bij de ontwikkeling van je praktijk sta je bloot aan externe en interne krachten. Door je mee te laten voeren met deze krachten is de kans groot dat je grip op je organisatie verliest. Het is daarom belangrijk van te voren een gedegen plan te maken, waarbij je uitgaat van de zaken die jij in je praktijk gerealiseerd wilt zien. Een plan waarbij alleen het financiële wordt benoemd is hierbij veel te armoedig, omdat dit maar een kant van je organisatie belicht. Diederik Hagenbeek deelt zijn praktijkervaringen bij het maken van keuzes en overwegingen bij het vormen van je praktijk en hoe bij dit proces individualiteit en schaalvergroting toch prima samen kunnen gaan.

De tips en valkuilen bij het waarmaken van groeiplannen.

Over de spreker:
Diederik Hagenbeek is tandarts sinds 1997 en nam in 2011 zijn eerste praktijk over. Een kleine praktijk die in zwaar weer verkeerde. In korte tijd heeft hij deze uitgebouwd naar een florerende praktijk. Echter door verrassingen met verhuurder en diverse onverwachte personele wijzigingen, besloot hij de zaken zakelijker, professioneler en rationeler te benaderen en minder op zijn onderbuikgevoel te vertrouwen. Dit heeft uiteindelijk een plan opgeleverd om verschillende mondzorgdisciplines te bundelen in een gezondheidscentrum, waarbij voorkomen wordt dat patiënten ongecontroleerd van de ene naar de andere mondzorgspecialist doorverwezen wordt.

Patrick van Veen

Welke apenstreken haal jij uit in je praktijk?
Bioloog Patrick van Veen stelt het sociaal oergedrag centraal, oftewel de apenstreken die we op de werkvloer vertonen. Rondom verschillende thema´s gaat hij in op de vraag waarom we bepaald gedrag vertonen of waarom problemen ontstaan. Hij gebruikt hierbij het gedrag van apen als voorbeeld. Zij hebben immers geen last van schaamte, rationele benaderingen, cultuur of verhullende kleding. Zij kunnen ons een perfect kader bieden waarbinnen we onze problemen aan een onderzoek kunnen onderwerpen.

Over de spreker:
Patrick van Veen rondde zijn studie biologie in 1993 af aan de faculteit Biologie van de Universiteit Utrecht. In 1996 maakte hij de overstap naar de verzekeringsbranche, waar hij werkzaam was in commerciële functies en als projectmanager. Het was ook in deze functies dat hij ontdekte dat er overeenkomsten zijn tussen een organisatie en een apenrots. In 2002 is hij verder gegaan als zelfstandig bioloog, trainer en onderzoeker en heeft hij zijn bedrijf Apemanagement opgericht. Vanuit die functie adviseert hij ondernemingen, geeft hij presentaties en trainingen. In de media is hij regelmatig te zien als gedragsdeskundige en werkt hij mee aan TV programmas als Married at first Sight en het populair wetenschappelijk programma Galileo.

Patrick zijn motto is translating science to knowledge. Daarmee probeert hij biologische wetenschap toegankelijk te maken voor onder andere managers en ondernemers en maakt hij mensen bewust van ons biologisch oergedrag.


  Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA
  Privacy - Voorwaarden